About DoKS      NL  |  EN Search: Advanced Search
  Part of a word (e.g. psycholog*)    Exact wordgroup (e.g. "Visual Basic")
 
Home
folder Authors
folder Departments
folder Help
folder Subjects
folder Years
 


3.369 theses on-line.
Most popular theses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 More... Open Archives Initiative
Home  >  Departments  >  IPSOC  >  Toegepaste Psychologie
Search in Toegepaste Psychologie search subfolders
124 records Description ascending descending Last modified ascending descending
KAT_ETD COPINGSTRATEGIEEN BIJ MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF. Een beschrijvend onderzoek aan de hand van de Utrechtse Coping Lijst 09/01/2013 10:59
KAT_ETD GAME OVER OF TIME-OUT?! Een schoolintern time-outproject op basis van Life Space Crisis Intervention 09/01/2013 16:09
KAT_ETD ALS JE LICHAAM NIET MEER MEE WIL. Psycho-educatie rond het chronisch veroeidheidssyndroom op de psychiatrische afdeling van het Sint-Elisabeth Ziekenhuis. 10/01/2013 10:03
KAT_ETD EVALUATIE PILOOTPROJECT BINNEN DE VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ INZAKE JOB INVOLVEMENT Het effect van nieuwe participatief bepaalde functietitels en de rol van transformationeel leiderschap 11/01/2013 13:48
KAT_ETD Op weg naar een nieuwe levensstijl, moeten of willen. Een onderzoek naar de kwaliteit van motivatie bij obesitaspatiŽnten in het Zeepreventorium, De Haan. 13/01/2013 17:34
KAT_ETD CYBERPESTEN: EEN HEDENDAAGSE PROBLEMATIEK BIJ JONGEREN. Een onderzoek naar een op maat gemaakte schoolaanpak 16/01/2013 17:54
KAT_ETD ZORG VOOR UW OUDER. De samenhang tussen het lastig gedrag van de ouder en de kwaliteit van leven van het volwassen kind 18/01/2013 22:02
KAT_ETD AL SPELEND LEREN. Het stimuleren van begrippenkennis bij kleuters met als thuistaal niet het Nederlands 25/03/2013 9:31
KAT_ETD vul hier uw titel in 25/03/2013 9:31
KAT_ETD LEREN EN ONTWIKKELEN IN BASISSCHOOL KINDERLAND. Vragenlijstonderzoek en ontwikkeling psycho-educatiepakket voor leerkrachten 25/03/2013 9:31
KAT_ETD HOE BEŌNVLOEDT HET THERAPEUTISCH AANBOD DE DEPRESSIEVE STEMMING BIJ ALCOHOLVERSLAAFDEN. Voor- en nameting aan de hand van de Beck Depression Inventory II binnen het PZ OLV te Brugge 25/03/2013 9:31
KAT_ETD ZE ZIJN KANSARM, WAT HAD JE DAN GEDACHT. Onderzoek naar de invloed van een deelname aan de Katrol op de sociale perceptie 25/03/2013 9:31
KAT_ETD (H)ECHTE KINDEREN? Onderzoek naar good practice voor kinderen en jongeren met hechtingsproblemen. 25/03/2013 9:31
KAT_ETD KINDEREN MET EEN ONTWIKKELINGSVOORSPRONG. Gericht differentiŽren voor slimme kleintjes in de klas 25/03/2013 9:31
KAT_ETD DROP-OUTS IN EEN OPNAME EENHEID VERSLAVINGSZORG. Onderzoek naar voortijdig behandelingsverlaters in de OEVER te Beernem 25/03/2013 9:31
KAT_ETD WIE ONTSANDWICHT DE SANDWICHGENERATIE? Onderzoek naar de ondersteuning aan kinderen tussen 40 en 65 jaar die zorgen voor hun ouder wordende ouder. 25/03/2013 9:31
KAT_ETD Een goed begeleide en opgeleide student kan later een goede collega worden 25/03/2013 9:31
KAT_ETD Competentiemanagement in de social profit sector. Self-assessment kerncompetenties Groep Ubuntu 25/03/2013 9:31
KAT_ETD vul hier uw titel in 25/03/2013 9:31
KAT_ETD ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN LEVEN BIJ PERSONEN MET HET DOWN- OF RETT-SYNDROOM DIE LIJDEN AAN EPILEPSIE. Beschrijvend onderzoek bij personen die residentiŽren binnen een zorgcentrum 25/03/2013 9:31
KAT_ETD BEGELEIDEN VAN KINDEREN MET ANGST. Samenstellen van een materiaalkoffer ter ondersteuning van de therapie 25/03/2013 9:31
KAT_ETD EMOTIONELE ONTWIKKELING BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING. Emo-box, vormingsspel gebaseerd op de seo-r. 25/03/2013 9:31
KAT_ETD SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET GEDRAS- EN EMOTIONELE STOORNISSEN. Een schema met praktijkgerichte tips voor begeleiders van deze doelgroep. 25/03/2013 9:31
KAT_ETD vul hier uw titel in 25/03/2013 9:31
KAT_ETD ZIGZAGGEN IN GROEP. Een exploratief onderzoek naar groepsgerichte opvoedingsondersteuning bij de ouders van ambulante begeleidingsdienst ZigZag 25/03/2013 9:31
KAT_ETD Georganiseerde opvang binnen de politie. Het opstellen van een opvangprogramma voor de politiezone Assenede-Evergem. 25/03/2013 9:31
KAT_ETD HERSTEL JE BALANS! Psycho-educatie omtrent vermoeidheid aan oncologische cliŽnten in kader van de oncorevalidatie in het Jan Yperman Ziekenhuis 25/03/2013 9:31
KAT_ETD OMGAAN MET AGRESSIE. Beschrijvend onderzoek bij personen met een ernstig verstandelijke beperking en bijkomende extreme gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen binnen centrum De Lovie 25/03/2013 9:31
KAT_ETD UITZENDCONSULENT (M/V) GEZOCHT! Vergelijkend onderzoek naar het imago van de uitzendconsulent bij schoolverlaters uit een sociale en een commerciŽle richting 25/03/2013 9:31
KAT_ETD BIJDRAGE VAN HET ACTIVA- PLAN TOT DE RE- INTEGRATIE VAN LANGDURIG WERKLOZEN OP DE ARBEIDSMARKT. Onderzoek bij West- Vlaamse bedrijven 25/03/2013 9:31
KAT_ETD OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN EEN FAILLISSEMENT. Onderzoek in het kader van outplacementbegeleiding bij ex- werknemers van twee gefailleerde bedrijven in de chemie- en textielsector 25/03/2013 9:31
KAT_ETD DE GEDRAGSKAART SPEELT HAAR TROEVEN UIT. De gedragskaart als methodiek bij het begrenzen van agressie in de basisschool 25/03/2013 9:31
KAT_ETD Uitzendarbeid in Deinze: een verkennend onderzoek naar de perceptie van organisaties ten aanzien van de uitzendsector in het algemeen en ten aanzien van Tempo-Team in het bijzonder 25/03/2013 9:31
KAT_ETD DEPRESSIE EN ANGST BIJ PERSONEN MET FIBROMYALGIE. Epidemiologisch onderzoek binnen het MPC UZ Gent. 25/03/2013 9:31
KAT_ETD vul hier uw titel in 25/03/2013 9:31
KAT_ETD CYBERPESTEN IN HET ZESDE LEERJAAR BASISONDERWIJS. Onderzoek in twaalf basisscholen waar Vrij CLB Ninove actief is 25/03/2013 9:31
KAT_ETD AANBEVELINGEN OM TALENTMANAGEMENT TE INTEGREREN IN HET COMPETENTIEMANAGEMENT VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 25/03/2013 9:31
KAT_ETD HET STIMULEREN VAN EEN POSITIEVE INGESTELDHEID BIJ DEPRESSIEVE OUDEREN. Acht therapeutische sessies op weg naar een betere kijk 25/03/2013 9:31
KAT_ETD Het effect van het aantal patiŽnten op het psychisch welzijn van de individuele patiŽnt. 25/03/2013 9:31
KAT_ETD EXECUTIVE EN DIRECT SEARCH VIA SOCIALE NETWERKEN. Een onderzoek naar het gebruik van LinkedIn en Facebook 25/03/2013 9:31
KAT_ETD HET BEPERKEN VAN BIAS BIJ PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK BIJ ALLOCHTONEN. Een inhoudsanalyse van de diagnostische methoden gebruikt bij allochtonen met (het vermoeden van) een arbeidshandicap bij het Gespecialiseerd Arbeidsonderzoeksbureau Antwerpen 25/03/2013 9:31
KAT_ETD vul hier uw titel in 30/04/2013 13:09
KAT_ETD vul hier uw titel in 30/04/2013 13:09
KAT_ETD vul hier uw titel in 30/04/2013 13:09
KAT_ETD vul hier uw titel in 30/04/2013 13:09
KAT_ETD vul hier uw titel in 30/04/2013 13:09
KAT_ETD vul hier uw titel in 30/04/2013 13:09
KAT_ETD vul hier uw titel in 30/04/2013 13:09
KAT_ETD vul hier uw titel in 30/04/2013 13:09
KAT_ETD vul hier uw titel in 30/04/2013 13:09
KAT_ETD vul hier uw titel in 30/04/2013 13:09
KAT_ETD vul hier uw titel in 30/04/2013 13:10
KAT_ETD vul hier uw titel in 30/04/2013 13:10
KAT_ETD HET STIMULEREN VAN EEN POSITIEVE INGESTELDHEID BIJ PSYCHOGERIATRISCHE PATIňNTEN 05/05/2013 14:37
KAT_ETD EETSTOORNISSEN BIJ TOPSPORTERS. Een exploratief onderzoek naar de aanwezigheid van eetstoornissen in topsportscholen. 13/05/2013 11:39
KAT_ETD Hechting en verslaving : Twee handen op ťťn buik? Een onderzoek binnen West-Vlaamse psychiatrische centra 13/05/2013 15:27
KAT_ETD De correlatie tussen mentale veerkracht en palliatief gedrag 14/05/2013 10:55
KAT_ETD PESTEN IN DE ONLINE WERELD VAN JONGEREN Een preventieve actie voor de eerste graad in een secundaire beroepsschool in Roeselare 14/05/2013 19:58
KAT_ETD CYBERPESTEN IN HET TWEEDE MIDDELBAAR. een kwantitatief onderzoek naar de frequentie van dit fenomeen en de verschillen over studierichtingen heen 14/05/2013 23:50
KAT_ETD DIVERSITEIT IS REALITEIT. Een onderzoek naar de invloed van een overwegend allochtone schoolpopulatie op de klas- en zorgwerking binnen GVLO Sint- Paulus 15/05/2013 11:16
KAT_ETD FOCUSSEN ALS WEG NAAR DE WIJSHEID VAN HET LICHAAM. Beschrijvend onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van het focussen bij kinderen met gedragsstoornissen en emotionele stoornissen in een revalidatiecentrum 15/05/2013 11:57
KAT_ETD HET RISK-NEED-RESPONSIVITY-MODEL. Diagnostiek van antisociale attitudes en cognities 15/05/2013 13:10
KAT_ETD RELAXATIE VOOR ONCOLOGISCHE PATIňNTEN. Op zoek naar een geschikte relaxatietraining op maat 15/05/2013 13:15
KAT_ETD DE IMPACT VAN HET GEWIJZIGD GRENSARBEIDERSSTATUUT. Bevraging van HR-Managers bij West-Vlaamse bedrijven 15/05/2013 13:53
KAT_ETD kennisretentie 15/05/2013 14:11
KAT_ETD WEG VAN ALLE DRUKTE: EVEN ONTSPANNEN. Relaxatie in de lagere school 15/05/2013 15:12
KAT_ETD BOUWEN AAN GELUK. De meerwaarde van positieve psychologie bij mensen met een depressie. 15/05/2013 15:22
KAT_ETD EEN CRISIS ALS LEERMOMENT BINNEN DE KLIM-OP. Ontwikkeling van een draaiboek voor de aanpak van crisissen aan de hand van Life Space Crisis Intervention 15/05/2013 16:32
KAT_ETD LOOPBAANCOUNSELING. Een kwantitatief onderzoek naar de behoefte aan jobbegeleiding, jobcoaching en loopbaanbegeleiding onder de kandidaten en klanten van HR Flux 15/05/2013 16:35
KAT_ETD Zelfsturende teams in Orbid NV, een onderzoek naar de beleving van werknemers en leidinggevende in een zelfsturende organisatie 15/05/2013 18:25
KAT_ETD GEDRAGSPROBLEMEN BIJ JONGE SCHOOLKINDEREN. Een zoektocht naar een consequente aanpak van het probleem 15/05/2013 19:19
KAT_ETD Een verkennend onderzoek naar de invloed van dyslexie op de resultaten van cognitieve vaardigheidstests bij Cebir 15/05/2013 20:51
KAT_ETD EEN NEUROPSYCHOANALYTISCHE BENADERING VAN EEN GEBREK AAN ZIEKTE-INZICHT 15/05/2013 20:55
KAT_ETD PSYCHO-WATTE?!. Psycho- educatieve productontwikkeling bij het eerste psychotherapeutisch contact met lagere schoolkinderen 15/05/2013 21:30
KAT_ETD Een exploratief onderzoek naar de functioneringsgesprekken binnen ADMB 16/05/2013 0:48
KAT_ETD PSYCHODIAGNOSTIEK BIJ CHRONISCHE PIJN IN EEN MULTIDISCIPLINAIR KADER. Een vergelijkende analyse van psychodiagnostische instrumenten 16/05/2013 6:58
KAT_ETD HET VERBAND TUSSEN EMOTIEREGULATIE EN DEPRESSIEVE SYMPTOMEN BIJ KINDEREN. Een verkennend onderzoek op basis van het model van Shaver en Mikulincer 16/05/2013 7:13
KAT_ETD FAALANGST BIJ LAGERE SCHOOLKINDEREN Herkennen, aanpak en preventie op basisschool Kinderland 16/05/2013 8:56
KAT_ETD Want to come in: Een onderzoek naar de drempels van de coming-in bij holebi's 16/05/2013 11:01
KAT_ETD VAN SOCIALE ECONOMIE NAAR REGULIERE ARBEIDSMARKT 16/05/2013 11:49
KAT_ETD EETPROBLEMEN BIJ KINDEREN MET AUTISME. Een onderzoek naar de mogelijke oorzaken binnen een behandelingscentrum voor deze doelgroep. 16/05/2013 11:54
KAT_ETD VAN PEN EN PAPIER NAAR SMARTBOARD. Exploratief onderzoek naar de mogelijkheden van het SMARTboard voor het geven van psycho Ė educatie in het Zeepreventorium 16/05/2013 12:06
KAT_ETD Groepstherapie voor mensen met inter- en intrapersoonlijke problemen onder de loep genomen 16/05/2013 12:25
KAT_ETD Op stap naar het eerste leerjaar. 16/05/2013 13:02
KAT_ETD De beleving van seksualiteit en intimiteit bij ouderen: een kwalitatieve bevraging 16/05/2013 13:27
KAT_ETD De impact van copingstijlen op het zoeken naar een nieuwe job - een onderzoek tijdens collectieve herstructureringen bij Crown Cork 16/05/2013 14:39
KAT_ETD Vrije tijd bij kinderen met autismespectrumstoornissen: mogelijkheden en uitdagingen 16/05/2013 14:39
KAT_ETD IEDEREEN INTELLIGENT! Een leerlingportfolio, specifiek ontworpen voor Freinetschool De Koorddanser. 16/05/2013 15:04
KAT_ETD RELATIEGESCHENKEN: EEN VERPLICHTING OF OPPORTUNITEIT. Explorerend onderzoek naar de opinie van werknemers en werkgevers tegenover relatiegeschenken 16/05/2013 15:14
KAT_ETD EEN STEUNGROEP VOOR PATIňNTEN MET CHRONISCHE PIJN. De conceptuele uitwerking van een pijnkartel 16/05/2013 15:37
KAT_ETD EMPLOYER BRANDING VANUIT BEDRIJFSPSYCHOLOGISCH STANDPUNT BESTUDEERD Een onderzoek naar hoe colora, de verfspeciaalzaak van BOSS paints, zich als aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt kan positioneren 16/05/2013 16:53
KAT_ETD OUTPUTDOSSIER BASISONDERWIJS MET ALS FOCUS WELBEVINDEN. Een vergelijkend onderzoek in de Damiaanschool 16/05/2013 16:56
KAT_ETD Een evaluatie van het psychologisch begeleidingsaanbod binnen een oncologische revalidatie-unit 16/05/2013 17:04
KAT_ETD REKRUTERING VIA SOCIALE MEDIA. Zijn LinkedIn, Twitter en Facebook geschikte rekruteringskanalen? 16/05/2013 17:34
KAT_ETD KOPP. Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen in het volwassenenteam van het CGG LARGO 16/05/2013 17:57
KAT_ETD Een beschrijvend onderzoek over de bruikbaarheid van de REHAB bij patiŽnten met hersenletsel 16/05/2013 18:30
KAT_ETD DE DRAAD VAN HET LEVEN TERUG OPNEMEN. Behandel- en begeleidingsprotocol rond suÔcidaliteit bij jongeren voor therapeuten in een zelfstandige praktijk 16/05/2013 18:33
KAT_ETD WAAROM MIJN KIND? Een onderzoek naar beleving bij ouders omtrent de diagnose van hun kind en het bijhorend etiket. 16/05/2013 19:02
KAT_ETD TERUGVALPREVENTIE VOOR ALCOHOL- EN MEDICATIEAFHANKELIJKHEID. Advies tot nazorg in PZ Sint-Franciscus 16/05/2013 19:52
KAT_ETD vul hier uw titel in 16/05/2013 21:48
KAT_ETD Positieve psychologie in de mantelzorg 16/05/2013 21:58
KAT_ETD ONTWERP VAN EEN VRAGENLIJST VOOR HET METEN VAN DE TEVREDENHEID. Project bij Buddywerking Vlaanderen: opstartfase tevredenheidsvragenlijst. 16/05/2013 23:25
KAT_ETD Omgaan met sollicitatieverwachtingen 18/05/2013 11:38
KAT_ETD WAR FOR TALENT. Kwantitatief onderzoek naar de attractiviteit van de functie 'dossierbeheerder in een accountancykantoor', aan de hand van het kandidatenbestand van een werving- en selectiekantoor. 27/05/2013 12:46
KAT_ETD Motivationeel werken rond therapiedeelname - Een onderzoek binnen kortdurende residentiŽle jeugdpsychiatrie toegepast op Sociale Vaardigheidstraining en Psycho-educatie 13/06/2013 14:54
KAT_ETD JOB CRAFTING IN THEORIE EN PRAKTIJK. Een kwalitatief onderzoek naar theoretische aspecten van job crafting en de praktische toepassing ervan. 19/06/2013 16:23
KAT_ETD AL SPELEND LEREN REFLECTEREN Ontwikkeling en evaluatie van reflectiebevorderend spelmateriaal binnen een psychiatrische setting voor lagere schoolkinderen 20/06/2013 9:15
KAT_ETD MOTIVATIE BIJ UITZENDCONSULENTEN 21/06/2013 14:56
KAT_ETD SAMEN NAAR INTEGRATIE. Het opstarten van een moedergroep voor vrouwen uit etnisch culturele minderheden vanuit het Onderwijsopbouwwerk en het CAW. 14/08/2013 21:43
KAT_ETD DE COMPETENTIES VAN A.S.ADVENTURE. Het opstellen van een organisatie-eigen competentiemodel 15/08/2013 17:56
KAT_ETD 'BUREN VOOR BUREN' EN DE OPWARMING VAN HET BUURTKLIMAAT Verleden, heden en toekomst van een contact-stimulerend project binnen de Kortrijkse ouderenzorg 16/08/2013 12:52
KAT_ETD AGRESSIE BIJ KLEUTERS EN KINDEREN VAN DE LAGERE SCHOOL. Methodieken onder het vergrootglas 16/08/2013 15:55
KAT_ETD GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG TUSSEN PENITENTIAIR BEAMBTEN EN GEDETINEERDEN. Draaiboek voor een vormingssessie voor penitentiair beambten 18/08/2013 18:48
KAT_ETD Gedragsverandering bij spijbelen. Toegepast op het individueel persoonlijk ontwikkelingstraject 18/08/2013 19:44
KAT_ETD Sollicitatietraining bij laatstejaarsstudenten 18/08/2013 20:04
KAT_ETD DE POSITIE VAN UITZEND- EN SELECTIEKANTOREN IN DE HEDENDAAGSE ARBEIDSMARKT. 18/08/2013 21:39
KAT_ETD OVERDIAGNOSTICERING VAN ADHD BIJ KINDEREN. Prevalentieonderzoek diagnose ADHD bij lagere school-kinderen binnen het werkingsgebied van het Vrij CLB in Roeselare 18/08/2013 23:10
KAT_ETD Dementie, depressie en het Korsakov-syndroom in relatie tot apathie en de algemene mentale gezondheid van oudere, een case-study 19/08/2013 8:14
KAT_ETD ASSESSMENT CENTER METHODE. Ontwikkeling interactieve oefening 19/08/2013 10:30
KAT_ETD SCHOOLSE ACHTERSTAND IN HET VIJFDE LEERJAAR. Een inhoudsanalyse van het SES-beleid van vier West-Vlaamse basisscholen 20/08/2013 23:07
KAT_ETD ZORG VOOR JE RUG. Informatiebrochure aan rugschoolpatiŽnten 02/09/2013 11:25
KAT_ETD MIJN OVERLEVER EN KWETSBAAR KLEINTJE IN BEELD: Een onderzoek naar de mogelijkheden van een duplo-popologie methodiek bij kinderen van de lagere schoolleeftijd binnen de werking van O.O.O.C. De Morgenster 04/09/2013 19:21
KAT_ETD EEN ECHTSCHEIDINGSHUIS EN GEVOELENSBOOM VOOR KINDEREN. Methodiek voor begeleiding binnen de kinderpsychiatrie van kinderen in een (v)echtscheiding 12/09/2013 15:15
KAT_ETD Identificeren en omgaan met de innerlijke criticus bij de borderline persoonlijkheidsstoornis 05/11/2013 9:40©2004-2006 - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen - webmaster - Contact - Disclaimer